تغییر ژن های زنان در پیش از قاعدگی

blog-details
1399/07/20

تغییر ژن های زنان در پیش از قاعدگی

 محققان آمریكایی متوجه شدند كه نحوه بیان ژن ها در دوران پیش از قاعدگی زنان تغییر می كند؛ دستاوردی كه امید به ابداع درمانی برای سندرم پیش از قاعدگی (PMT) را افزایش می دهد.
به گزارش روز چهارشنبه گروه علمی ایرنا از روزنامه تلگراف، سندرم پیش از قاعدگی (PMS) مجموعه ای از علایم جسمی، روانی و احساسات مرتبط با چرخه قاعدگی در زنان است. این علایم شامل نوسانات خلقی، هوس های خوراكی، خستگی، كج خلقی، افسردگی و غیره می شود.
دستاورد جدید محققان 'انستیتوهای ملی بهداشت' امریكا مبنی بر این كه ژن های زنان نیز همزمان با تغییر هورمون ها در طول چرخه عادت ماهانه به هم می ریزد، احتمال ابداع یك درمان را برای سندرم پیش از قاعدگی افزایش می دهد.
بیش از 80 درصد زنان در روزهای منتهی به عادت ماهانه آنها دچار عوارضی همچون تحریك پذیری، افسردگی و اضطراب می شوند؛ تا پیش از این گمان می رفت كه این عوارض ناشی از یك اختلال خلقی ناشی از نوسانات در مواد شیمیایی مغز است.
از هر 20 زن، سندرم پیش از قاعدگی در یك نفر به حدی وخیم است كه به داروهای ضد افسردگی نیاز پیدا می كنند و به سردردهای ناتوان كننده، خستگی مفرط و درد عضلانی نیز مبتلا می شوند.
براساس یافته جدید دانشمندان، زنانی كه به سندرم پیش از قاعدگی مبتلا می شوند، تغییرات هورمونی پیش از عادت ماهانه، نحوه بیان ژن های آنها را تغییر اساسی می دهد، به صورتی كه برخی ژن هایی كه باید فعال شوند، از فعالیت می افتند و سایر ژن هایی كه باید فعال نباشد، پرانرژی تر می شوند.
محققان موسسه ملی بهداشت آمریكا این یافته را موفقیتی قابل توجه توصیف كردند زیرا برای اولین بار ثابت می كند كه قاعدگی تنها موجب تغییرات خلق و خو در زنان مبتلا نمی شود و در حقیقت كل بیولوژی آنها تغییر می كند.
محققان معتقدند زنانی كه به سندرم شدید پیش از قاعدگی مبتلا می شوند، حساسیت ژنتیكی بیشتری در قبال افزایش هورمون ها كه در چرخه قاعدگی رخ می دهد، دارند.
علمی**2038**
مترجم:درنا محمدیان* انتشار: زهره محتشمی پور